Ceník služeb

Zdravotní péče poskytované za úhradu ve smyslu vyhl. MZ č. 467/92Sb. Jedná se o výkony, které jsou poskytovány v zájmu fyzických nebo právnických osob, nesledující léčebný účel, a zdravotní pojišťovny je nehradí.

Lékařská prohlídka ve vlastním zájmu:

Řidičský nebo zbrojní průkaz 450 Kč
Zdravotní průkaz 300 Kč
Vstupní a preventivní prohlídka 350 Kč
Prohlídka za účelem prodloužení platnosti průkazu (řidičského, sportovního…) 350 Kč
Administrativní výkon lékaře (opis nálezu, potvrzení středním školám, orgánům sociálního zabezpečení…) 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace ke vstupní prohlídce 100 Kč
Vypsání návrhu na lázeňské služby – příspěvková léčba 200 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu 200 Kč
Náhradní hlášení za ztracenou PN 50 Kč
Potvrzení přihlášky na VŠ 100 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ZP 100 Kč
Pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace 50 Kč

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.