O nás

Vítám vás na stránkách ordinace

Poskytujeme svým pacientům komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství. Na základě smluvních vztahů poskytujeme také závodní péči. Léčíme a sledujeme i pacienty s diagnózou diabetes mellitus II. typu na peroorálních antidiabeticích. Středisko má bezbariérový přístup. Momentálně přijímáme nové pacienty.

V roce 1984 jsem dokončila studium na Lékařské fakultě University Jana Evangelisty Purkyně a v roce 1991 jsem atestovala v oboru všeobecné lékařství. Jsem držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory

P1360224